KAHRAMAN MÜSLÜMANLAR

2015-12-28 19:37:00

RASULULLAHIN KAHRAMAN ASHABI VE KAHRAMAN MÜSLÜMANLAR-MUSTAFA KABCI Hazreti Peygamber cihanşümul yani evrensel olan bir peygamberdir. Ona verilen İslam dini de evrensel bir dindir. Hazreti Peygamberden başka bütün peygamberler belli bir bölgeye, belli topluluklara ve muayyen zamanlar için gönderildiklerinden, bu peygamberlerin dinleri evrensel değildir. Hazreti Peygamberin bütün insanlara gönderildiği ve evrensel olduğuna dair ayet ve hadisler: AYETLER:  a) “(Resulüm) Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi, ayet:107) b)”Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler” (Sebe suresi, ayet:28) c) “(Resulüm) De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Onun için gelin Allah’a ve peygamberine iman edin. Allah’a ve Allah’ın bütün kelamlarına inanan o okuyup yazması olmayan peygambere de uyun ki hidayete erebilesiniz.” (Araf suresi, ayet:158) HADİS:“… Bir de (benden evvel) her peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirken, ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim ”buyurdu. (Sahih-i Buhari, cilt 2, sayfa:245, hadis no:223) DEVLET BAŞKANIYDI:  Rasulullah efendimiz, kurduğu muhteşem İslam devletinin başkanıdır. Devletin önemi ve görevi hakkında şöyle buyurmuştur: “Allah Teâla hazretleri, Kur’an ile ortadan kaldıramayacağı kötülükleri kılıç (devlet) ile ortadan kaldırır.” (Çünkü Kur’an açıklar, emreder, devlet ise uygular.) (Hak Dini Kur’an dili, cilt 2, sayfa ... Devamı

Fotoğraf

2015-12-28 19:09:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2015-12-28 19:08:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2015-12-28 19:07:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2015-12-28 18:41:00
Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2

Devamı

ATASÖZLERİMİZ

2015-12-28 19:03:00
ATASÖZLERİMİZ | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2015-12-28 18:51:00
Fotoğraf | görsel 1

...Kaynak : eskisehirsevket.blogcu.com Devamı

BAYRAK DERGİSİ BAŞ YAZI

2015-05-18 20:21:00

Millet Partisi Genel Başkanı terör örgütünün silah bırakmasını yorumladı Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına dair yapılan duyuruyu Bayrak Dergisi'ndeki başyazısında değerlendirdi 20 Mart 2015 Cuma 22:43 “terör, toplumda meydana getirdiği korku yoluyla toplumun özellikle yöneticilerin irade, cesaret, kararlılığını kırmak ve yok etmek suretiyle teslim almaya yönelir.” TERÖRLE MÜCADELENİN BÖYLESİ NEREDE GÖRÜLMÜŞ? Süreç adı verilen Erdoğan-Öcalan pazarlığının millete yutturulması için sürdürülen kampanya yürekler acısı… Kandil açıklaması ve MGK toplantısının aynı ana rastlaması hazin… Bir dağ şakisinin açıklamalarına devletin sivil ve asker tepe yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda müzakere edilmesi ve bunun ballandıra ballandıra duyurulması nasıl bir zafiyettir böyle? Terörle mücadele yetkililerinden birinin açıklaması gerekiyorsa açıklar. Tekrarlamak pahasına söyleyelim “terör, toplumda meydana getirdiği korku yoluyla toplumun özellikle yöneticilerin irade, cesaret, kararlılığını kırmak ve yok etmek suretiyle teslim almaya yönelir.” Peki aylardan beri Türkiye yöneticileri teröristlerle konuşuyor, pazarlık yapıyor, ne alıp verildiğini bilen var mı, yok! İktidar millete karşı ketum, kapalı, ama teröristlerle can ciğer kuzu sarması… Millette büyük endişe var, insanlar haklı olarak soruyorlar ne verdiniz? Özerklik mi, federasyon mu? Ne verdiniz?  BAY ERDOĞAN’IN TEZATLARI İNKARLARI KENDİSİNİDEN Mİ JOKERİNDEN Mİ KAYNAKLANIYOR? Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye, bir grup duyarsız ve yetersiz yöneticisinin aczi ve yetersizliği terörle mücadelede ne yazık ki T... Devamı

Fotoğraf

2015-05-18 20:13:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2015-05-18 20:11:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

KUR'AN-I KERİM DEN MEALLER

2015-02-20 06:45:00
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 1
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 2
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 3
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 4
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 5
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 6
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 7
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 8
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 9
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 10
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 11
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 12
KURAN-I KERİM DEN MEALLER | görsel 13

...Kaynak : eskisehirsevket.blogcu.com ...Kaynak : eskisehirsevket.blogcu.com Devamı

Fotoğraf

2014-12-12 07:02:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-12-12 07:01:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-12-12 07:00:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

KIYAMET TOHUM BANKASI

2014-12-03 06:51:00

      Kuzey Kutbu’nda "Kıyamet Tohum Deposu” Bill Gates, Rockefeller ve GDO devleri bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyorlar F. William Engdahl Tercüme:Levent Kartal http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7529,  4 Aralık, 2007   Bill Gates Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i suçlayamayacağımız tek şey tembelliktir. Daha 14 yaşındayken program yapıyordu ve Harvard’da 20 yaşında öğrenciyken Microsoft’u kurdu. 1995’te Forbes dergisi onu hırsı nedeniyle kişisel bilgisayarlar için yazılımda tekele dönüşen  Microsoft’ta en fazla paya sahip olan dünyanın en zengin adamı ilan etti. 2006’da onun durumunda birçok insan Pasifik’te bir adada hayatın tadını çıkarmayı düşünürdüyse de Bill Gates enerjisini Bill ve Melinda Gates Vakfına adamaya karar verdi. Vakıf  34.6 milyar dolar bütçesi olup  vergiden muhaf olma konumu koruyabilmek için senede 1.5 Milyar dolar bağış yapmak zorunda olan dünyanın en büyük özel vakfıdır. Gates’in arkadaşı ve iş ortağı olan Warren Buffet 2006’da Gates Vakfını 30 Milyar dolarlık hisseyle her yıl Birleşmiş Milletler Sağlık teşkilatının yıllık bütçesinden daha fazla para harcayan Buffet Berkshire Hathaway’a dahil etti. Şu anda dünyadaki hiçbir proje dünyanın en ücra köşesindeki Svalbarda’ki kuşku verici proje kadar ilginç olamaz. Bill Gates Kuzey Kutbuna 1.100 km uzaklıkta bulunan, Kuzey Kutbu Okyanusu yakınlarındaki  Barents Denizide yer alan Svalbard tohum bankasına milyonlar yatırıyor.          Svalbard Norveç’in hak iddia ettiği ve 1925’te uluslar arası sözleşmeyle alınan çorak bir kaya parçasıdır. (bakınız Ha... Devamı

İSLAM' DA KADERLE İLGİLİ

2014-11-01 09:07:00

İSLAM’DA KADER İNANCI (VAR MI ?) Bu yazı, kader hakkında ayrıntılı ve yeterli bir değerlendirme olmayıp; yapılan yanlış ve yersiz bir değerlendirmeye çok kısa bir reddiye mahiyetindedir. Temellerin sarsılmasına neden olan önemli konulardan biri de; dini konuların, yerli yersiz, uluorta tartışılmasıdır. Dikkat edilirse tartışılmasıdır ifadesi kullanılmıştır. Kastettiğimiz müzakere ya da dini konuların açıklanması değildir. Ve asıl ihtiyaç duyulan şey, dini konuların ehil kişilerce müzakeresi, dini konuların açıklanması ve öğrenilmesidir. Çok önemli gördüğümüz bu konuyu, şimdi fazla uzatmadan, bir konu üzerinde kısaca duracağız. Üzerinde duracağımız konu kader konusudur. KADER HAKKINDA KONUŞMALAR Kader ve onun bir parçası durumunda olan kaza konusu, hakkında çok konuşulan bir konu olmuştur. Bu konuyla ilgili bilgileri ve insanların meraklarını giderecek açıklamaları Kur’an-ı Kerim vermiş, peygamberimiz açıklamalarda bulunmuş, ehl-i sünnet âlimleri de bu iki kaynaktan hareketle insanları bilgilendirmişlerdir. Bu kısa araştırmayı hazırlamamızın nedeni, birilerinin kader hakkındaki cesaretli(!) hitabesidir. Konu, kişilik meselesi olmadığı için, birileri hakkında konuşacak değiliz. Birilerinin kader hakkındaki hitabesinden dikkat çeken önemli noktaları kısaca maddeler halinde sıralarsak şunlar öne çıkmaktadır: 1.İslam’da kader inancı yoktur. 2. Kur’an’da, iman esaslarının sayıldığı ayetlerde kader geçmemektedir. 3.Kaderin geçtiği hadisler ahad (zayıf) hadisler olup iman konusunda ahad hadisler delil olarak kullanılamazlar. 4.İman esaslarının sayıldığı hadislerde lafızlar tutmamaktadır. Bunlardan hangisini esas alacağız; bunlardan hangisi doğrudur; sözgelimi a açıklaması mı, b açıklaması mı? 5.Hadisin farklı bir tarikinde... Devamı

Fotoğraf

2014-11-01 08:46:00
Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2

Devamı

Fotoğraf

2014-11-01 08:45:00
Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2

Devamı

Fotoğraf

2014-11-01 08:44:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı