KAHRAMAN MÜSLÜMANLAR

2015-12-28 19:37:00

RASULULLAHIN KAHRAMAN ASHABI VE

KAHRAMAN MÜSLÜMANLAR-MUSTAFA KABCI

Hazreti Peygamber cihanşümul yani evrensel olan bir peygamberdir. Ona verilen İslam dini de evrensel bir dindir.

Hazreti Peygamberden başka bütün peygamberler belli bir bölgeye, belli topluluklara ve muayyen zamanlar için gönderildiklerinden, bu peygamberlerin dinleri evrensel değildir.

Hazreti Peygamberin bütün insanlara gönderildiği ve evrensel olduğuna dair ayet ve hadisler:

AYETLER:  a) “(Resulüm) Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi, ayet:107)

b)”Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler” (Sebe suresi, ayet:28)

c) “(Resulüm) De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Onun için gelin Allah’a ve peygamberine iman edin. Allah’a ve Allah’ın bütün kelamlarına inanan o okuyup yazması olmayan peygambere de uyun ki hidayete erebilesiniz.” (Araf suresi, ayet:158)

HADİS:“… Bir de (benden evvel) her peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirken, ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim ”buyurdu. (Sahih-i Buhari, cilt 2, sayfa:245, hadis no:223)

DEVLET BAŞKANIYDI:  Rasulullah efendimiz, kurduğu muhteşem İslam devletinin başkanıdır. Devletin önemi ve görevi hakkında şöyle buyurmuştur: “Allah Teâla hazretleri, Kur’an ile ortadan kaldıramayacağı kötülükleri kılıç (devlet) ile ortadan kaldırır.” (Çünkü Kur’an açıklar, emreder, devlet ise uygular.) (Hak Dini Kur’an dili, cilt 2, sayfa 690)

Hazreti Peygamber, bir hadisi şerifinden şöyle buyurmuştur: “Devlet Başkanı milletin hizmetçisidir.” (Prof. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, cilt 1, sayfa:430)

Mustafa Asım Köksal da İslam Tarihi isimli eserinde Hazreti Muhammed’in (sas) neden devlet kurduğunu şöyle açıklamıştır: “İslam dinini yaymak, Müslümanların canlarını, mallarını korumak ve Mekkeli müşriklerin Medine’ye umumi bir saldırı ve baskınına karşı koymak için Şanlı İslam devletini kurdu ve 55 maddelik İslam anayasasını da ilan ederek yürürlüğe koydu.” (cilt 1, sayfa:165)

Hazreti peygamber, devlet başkanı ve hükümdardan imam diye bahsetmektedir. İmam; öne geçen, rehber, önder ve idareci demektir. İslam’a göre devlet başkanında bulunması gereken en büyük iki özellikten biri ADALETLİ olması, diğeri de SORUMLU olmasıdır.

Hazreti Peygamber bu konuda şöyle buyuruyor: “(Ey müminler!) Her biriniz çobansınız ve her biriniz idareniz altındakilerden sorumlusunuz. İmam da (devlet başkanı, hükümdar ve diğer iş başında olanlar da) idaresi altındakilerden sorumludur…” (Riyazüs Salihin, cilt:2, sayfa:54,Hadis:676)

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allah herhangi bir kulun idaresi altına başkalarını verip de o kimse idaresindekilere ihanet eder ve onlara karşı görevlerini yapmayarak ölürse, böyle olan idareci cennetin kokusunu bile duyamaz ve Allah o kimseye Cenneti haram kılar.”  (Riyazü’s Salihin, cilt 2, sayfa: 54, hadis no:674)

0
0
0
Yorum Yaz