Untitled

2014-10-30 08:13:00
Untitled | görsel 1

http://www.500px.com/photo/10917121 ...Kaynak : dogaresimleri.blogcu.com Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 08:11:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 08:06:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 08:04:00
Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2
Fotoğraf | görsel 3
Fotoğraf | görsel 4

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 08:02:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 08:02:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 08:01:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 08:00:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 07:52:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 07:51:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 07:50:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 07:45:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 07:41:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2014-10-30 07:22:00
Fotoğraf | görsel 1

...Kaynak : eskisehirsevket.blogcu.com Devamı

araştırma notlarım.

2013-07-30 19:50:00

                BAYRAK DERGİSİNDEN NOTLAR: sayı: 1261   İnsanlar şeytani bir kandırmacaya girmek için siyasete ne gerek var derler ki bu bir kandırmacadır. İnsanların kendi hayatlarını ve geleceklerini yönetmesi, bu konuda söz sahibi olmaları; siyaseti kolay ve denetimsiz yapmak isteyen politikacıların ve güç sahiplerinin hoşuna gitmez. Onun için ümmetin, halkın ve insanların politika arenasından temizlenmesi istenir. Bunun değişik yolları vardır, lafebeliği, halkı kandırmak, meşgul etmek gibi taktikler uygulanır. Cehalet, açlık, korku, umursamazlık, bencillik, nemelazımcılık gibi engel ve hastalıklar halkın siyaset dışına itilmesinin sebep ve yollarından sadece bir kaçıdır. İslam dünyasında Ortadoğu’da mesela sultan Abdülhamit ve gazi Mustafa kemal paşanın emperyal devletlerin ve onların hizmetindeki devlet ve akımların hedefi haline getirildiğini biliyoruz. Sebep ise İngiliz ve Rus emperyalizminin baş hedefi hilafet, cihat ve Müslüman hanımların yaşam tarzı idi. Bunun için İngilizlerin özellikle Hindistan da ve İslam dünyasında Müslümanları birlikten, İslam'ın hedeflerinden ve İslam yaşam tarzından uzaklaştırmak, birliklerini bozmak amacıyla pek çok İslami akımı tetiklediklerini biliyoruz. Bunlardan birisi, Kadiyani ve benzeri sapık mezheplerdi. İslam'ın dünya ile alakalı tüm hedeflerini unutturmak, bulandırmak, gözden düşürmek bu tür sözde dini akımların amacı idi. Bu tür akımların baş hedefi de yeryüzü Müslümanlarını birlikten, disiplinden, savunma imkânlarından mahrum hale getirip sömürmekti. Bunun için yeryüzü Müslümanlarının temsilcisi Osmanlı devletinin elindeki büyük maddi ve manevi gücü zayıflatmak, parçalamak yolunu tuttular. Müsl&uum... Devamı

Siyonizm Nedir?Siyonistler İsrail'i Nasıl Kurdu?

2013-07-14 15:14:00

Siyonizm,dünyadaki bütün yahudilerin esasında Filistin'de bir yahudi devleti kurulması gerektiğini iddia eden ve bu idealle siyasi mücadele veren harekettir.Siyonizm'in ilk siyasi hareketi Theodor Herlz'in öncülüğünde 1897'de Basel'de toplanan 1.Siyonist Kongre gösterilebilir.Herlz,Sultan II.Abdülhamit ile de görüşür.Sultan II. Abdülhamit ile görüşüp yahudilere Filistin topraklarını satmasını ister.Ve bu yahudi devleti konusunda hem siyonist hem de çok milliyetçi bir yaklaşım sergilemektedir. Şimdi bu kongrede ilk kez yahudilere bir toprak verilmesi fikri ortaya çıkmıştır.İlk olarak Tevrat'ta da geçen Babil ya da diğer adıyla Irak düşünülmüştür.Ama İngiltere'nin muhalefeti ile karşılaşınca olmamıştır.Sonra Uganda ve Kıbrıs gibi yerler önerilmiş ama siyonistler,Tevrat'ta da geçen Kutsal Kudüs'ü istemişlerdir.Bu arada İngiltere'de evanjelik... ...Kaynak : turktarihivegercekler.blogcu.com Devamı

ABD'de Evanjelizm Ve Evanjelistlerin Faaliyetleri!

2013-07-14 15:13:00

Şimdi evanjelistler Kitab-ı Mukaddes'te bahsedilen kehanetlerin gerçekleşmesi için kendilerini sorumlu bilirler.Evanjelistler,Mesih'in dönmesini istemektedirler.Bunun içinde Tanrı'nın buna zorlanması gerekmektedir.Şartları yerine getirmek evanjelistlerin elindedir.Sonra Tanrı gerekeni yapacaktır. Amerikalı evanjelistler görevini hakkıyla yapmaktadırlar.Daha da ileri giderek siyaset denen yalanı ve medya kanalını çok etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.Dediğim gibi evanjelizmin diğer mezheplerden farkı hareketli olmasıdır.Diğer mezhepler ''öz bilince ulaşma,iyi bir kul olma'' gibi dini işler içindedir.Fakat evanjelistler bunlarla da kalmayıp hasletleri de insanlara yaymaktadırlar.Dikkat!Al sana misyonerlik.Evanjelistlerin misyoner kimliğidir bu.Evanjelistlerin amacı daha çok insana ulaşmak,daha çok para ve daha çok oydur.Evanjelizm,Amerika'da çok etkinleşmiş ve her yere yayılmıştır.Bunu rakamlarla gösterirsek,İç Savaş (1861-1865) Amerika'sında evanjelik kilise mensubu sayısı... ...Kaynak : turktarihivegercekler.blogcu.com Devamı

karışıkkkk

2013-07-14 15:00:00
karışıkkkk | görsel 1

www.fotokritik.com ...Kaynak : fotokritik.blogcu.com Devamı

KIRMIZI ÇİZGİLER

2013-07-14 14:48:00

Devletler de insanlar gibi organizmalardan oluşurlar.İnsanı bir bütün olarak tarif etmediğinizde nasıl eksik yapmış ve insanı yanlış tarif etmiş olursanız ;devletleri de bir organizma olarak görmediğiniz takdirde, azalarını eksik tarif ettiğinizde eksik ve yanlış tarif etmiş olursunuz. Devlet nedir? Devlet: Kendini bir ideoloji ile tahdit etmiş teşkilatlı insan guruplarının meydana getirdiği bir birliktir.Eğer devletin kurumları, teşkilatları, kendisini yöneten organları olmazsa azaları noksan canlı varlıklar gibi hayatı da eksik olur zorlaşır.Devletin hayatı zorlaştığında ise o oranda halkının, milletinin hayatı da birlikte zorlaşır, imkansızlaşır. Akademisyen olduğu iddiasında olan bir şahıs toplumda meydana gelen çatışmanın sebebini devletin kırmızı çizgilerine bağlıyor.”Eğer bir devletin kırmızı çizgileri varsa... ...Kaynak : mgoktekin.blogcu.com Devamı

ENVER PAŞA VE ARKADAŞLARI HAİNMİYDİ?

2013-07-14 14:46:00

Osmanlının son devrine damgasını vuran üç adam;Başta Enver Paşa olmak üzere Cemal ve Talat Paşalar!Birilerinin ifadesi ile “Üç kahraman adam”, birilerine göre de “Üç beyinsiz adam.”Bu adamlar, bu üç adam hainmiydi?Bu insanlar hayatlarını nerede ve nasıl bitirdiler?! Cemal Paşa; yine mücadeleler içersinde ama Tiflis’te öldürüldü ve Erzurum’da yatıyor, Talat Paşa;Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü, Enver Paşa ise Türkistan’da yine Turan sevdası içinde hayatını kaybetti. Bu insanlar birlikte uyguladıkları politikalar neticesinde milyonlarca kilometre kare olan Osmanlı mülkünü 780 bin Kilometrekare ye düşürürken kendileri de devlet ile birlikte yaptıkları mücadele sırasında kahramanca... ...Kaynak : mgoktekin.blogcu.com Devamı

Fotoğraf

2013-07-14 14:41:00
Fotoğraf | görsel 1

www.fotokritik.com ...Kaynak : fotokritik.blogcu.com Devamı

kabe resimi 1 | en güzel resimler,resimler,duvar kağıtları,wall

2013-01-15 12:48:00
kabe resimi 1 | en güzel resimler,resimler,duvar kağıtları,wall | görsel 1

http://enguzelresimleri.com/kabe-resimi-1/ ...Kaynak : dindersi.blogcu.com ...Kaynak : eskisehirsevket.blogcu.com Devamı

BUHRANLARIMIZ-S.HALİM PAŞA

2013-01-15 12:18:00

  BUHRANLARIMIZ. Sait Halim Paşa/1919               Sait Halim Paşa, 1913-1916 yıllarında, birinci dünya harbinin ilk senesinde sadrazam olarak hükümetin başında bulunuyordu. 1683 yılında Kahire de doğdu. Babası vezirlerden Halim Paşa ve dedesi eski Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali paşadır.             Birinci Cihan harbinin başlamasından birkaç ay önce Almanya ile bir anlaşma gizlice imzalandı. Almanlar bizim de kendileri ile birlikte harbe katılmamızı istediler. Sait Halim Paşanın tarafsız kalmak hususundaki gayretleri fayda vermedi. Alman taraftarlarının başında gelen Enver Paşa derhal harbe girmek taraftarı idi.             İki Alman zırhlısı Goben ve Breslav’ın İngiliz filosundan kaçarak Çanakkale’den içeri girmeleri ile başlayıp, daha sonra Karadeniz’e çıkarak Rus limanlarını bombardıman etmelerine kadar uzayan ve hala iç yüzü karanlık bir takım olaylar sonunda kendimizi harbin içinde bulduk.             Böyle bir emrivaki ile harbe itilmemiz üzerine Sadrazam Sait Halim Paşa istifa etti. Padişahın kendisini davet edip yüzünden öperek, kalmasını rica etmesi üzerine vazifesine devam etti.             İttihatçı vekiller heyeti, kendilerinden saymadıkları sadrazamı idareden uzak tutuyorlardı. En mühim harp kararları ondan habersiz alındı. 1916 da çekildi. Yerine Talat Paşa sadrazam oldu.             Cihan harbi Almanya ve müttefiklerinin mağlubiyeti ile neticelenince Tal’at Paşa kabinesi çekildi. (8 Ekim 1918) yerine İzzet paşa... Devamı

Fotoğraf

2012-11-16 22:58:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2012-11-10 18:19:00
Fotoğraf | görsel 1

www.fotokritik.com ...Kaynak : fotokritik.blogcu.com Devamı

Fotoğraf

2012-11-10 18:01:00
Fotoğraf | görsel 1

Devamı